web-gelistirme-sc.com

Python kendini bağımsız değişkenli sınıf yöntemi dekoratör?

Bir sınıf alanını bir sınıf yöntemindeki bir dekoratöre argüman olarak nasıl iletirim? Yapmak istediğim şey şöyle bir şey:

class Client(object):
  def __init__(self, url):
    self.url = url

  @check_authorization("some_attr", self.url)
  def get(self):
    do_work()

Dekoratöre self.url'i geçtiği için kendisinin var olmadığından şikayet eder. Bunun bir yolu var mı?

119
Mark

Evet. Sınıf tanımı zamanında example niteliğini iletmek yerine, çalışma zamanında kontrol edin:

def check_authorization(f):
  def wrapper(*args):
    print args[0].url
    return f(*args)
  return wrapper

class Client(object):
  def __init__(self, url):
    self.url = url

  @check_authorization
  def get(self):
    print 'get'

>>> Client('http://www.google.com').get()
http://www.google.com
get

Dekoratör yöntem argümanlarını engeller; ilk argüman örnektir, bu yüzden niteliğini bundan okur. Öznitelik adını dekoratöre bir dize olarak geçirebilir ve öznitelik adını zorlamak istemiyorsanız getattr öğesini kullanabilirsiniz:

def check_authorization(attribute):
  def _check_authorization(f):
    def wrapper(self, *args):
      print getattr(self, attribute)
      return f(self, *args)
    return wrapper
  return _check_authorization
164
li.davidm
from re import search
from functools import wraps

def is_match(_lambda, pattern):
  def wrapper(f):
    @wraps(f)
    def wrapped(self, *f_args, **f_kwargs):
      if callable(_lambda) and search(pattern, (_lambda(self) or '')): 
        f(self, *f_args, **f_kwargs)
    return wrapped
  return wrapper

class MyTest(object):

  def __init__(self):
    self.name = 'foo'
    self.surname = 'bar'

  @is_match(lambda x: x.name, 'foo')
  @is_match(lambda x: x.surname, 'foo')
  def my_rule(self):
    print 'my_rule : ok'

  @is_match(lambda x: x.name, 'foo')
  @is_match(lambda x: x.surname, 'bar')
  def my_rule2(self):
    print 'my_rule2 : ok'test = MyTest()
test.my_rule()
test.my_rule2()

33
Raphaël

Daha kısa bir örnek şöyle olabilir:

#/usr/bin/env python3
from functools import wraps

def wrapper(method):
  @wraps(method)
  def _impl(self, *method_args, **method_kwargs):
    method_output = method(self, *method_args, **method_kwargs)
    return method_output + "!"
  return _impl

class Foo:
  @wrapper
  def bar(self, Word):
    return Word

f = Foo()
result = f.bar("kitty")
print(result)

Hangi yazdıracak:

kitty!
27
maxywb

Başka bir seçenek, sözdizimsel şekeri terk etmek ve sınıfın __init__'sinde süslemek olacaktır.

def countdown(number):
  def countdown_decorator(func):
    def func_wrapper():
      for index in reversed(range(1, number+1)):
        print("{}".format(index))
      func()
    return func_wrapper
  return countdown_decorator

class MySuperClass():
  def __init__(self, number):
    self.number = number
    self.do_thing = countdown(number)(self.do_thing)

  def do_thing(self):
    print('im doing stuff!')


myclass = MySuperClass(3)

myclass.do_thing()

hangisi basar

3
2
1
im doing stuff!
3
Arwalk

Yapamazsın Sınıf gövdesinde self yok, çünkü örnek yok. Örneğin, döndürülen işlevin yapabileceği veya tamamen farklı bir yöntem kullanabileceği örneği aramak için öznitelik adını içeren bir str iletmeniz gerekir.

1
Julian