web-gelistirme-sc.com

qt

Bir Qt widget'ı odaklandığında bir bildirim/etkinlik/sinyal alın

El Kodlu GUI Versus Qt Tasarımcısı GUI

Widget'ların en boy oranı Qt olarak nasıl korunur?

Qt cinsinden sabit boyutlu yeniden boyutlandırılamayan QDialog?

Qt Creator projesine dış kütüphane ekleme

Qt statik bağlantı ve dağıtım

QtCreator projesi için alt dizin nasıl oluşturulur?

Qt için hangi birim test çerçevesini kullanmalıyım?

Tanımsız vtable başvurusu. Qt projesi derlemeye çalışıyorum

Bir Qt uygulamasının tüm penceresi için arka plan rengini nasıl ayarlarım?

Qt bir C arayüzüne sahip mi?

QString içine dize nasıl değiştirilir?

Seçilen DEĞERI bir QCombobox'tan nasıl alabilirim?

Qt çapraz platform uygulamasında otomatik güncellemeleri nasıl etkinleştirebilirim?

Windows Uygulama konsolunu gizle

Qt, C++ 'da bir klasör olup olmadığını kontrol etme (ve klasör oluşturma)

Qt Oluşturan renk şeması

Bir qtDesigner .ui dosyasını python/pyqt'a bağlamak?

QString to char * dönüşüm

Qt Linker Error: "tanımsız başvuruya vtable"

QTableWidget’ta yalnızca bir sütunu nasıl okuyabilirim?

QLabel: Metin ve arka plan rengini ayarlama

Qt Creator'a include yolu nasıl eklenir?

Farklı metin renklerine sahip QTextEdit (Qt/C++)

QWidget genişliğini nasıl ayarlayabilirim?

QPushButton'da görüntü nasıl ayarlanır?

İnt nasıl QString'e dönüştürülür?

Qt4'te rasgele bir dize veya sayı oluşturma

Qmake ile bir değer tanımlayın?

Qt GUI uygulamasında konsol çıktısı?

Qt-Designer ile otomatik genişleyen düzen

Qt olayları ve sinyal/yuvalar

Qt kullanırken konsola nasıl yazdırılır

QMake - Bir dosyanın çıktıya kopyalanması

QSettings - ini dosyasının konumu nerede?

C++ 'da basit bir Qt konsol uygulaması nasıl oluşturabilirim?

QString std :: string nasıl dönüştürülür?

Qt - tüm widget'ları mizanpajdan kaldır?

Widget'ların mutlak konumu qt olarak nasıl ayarlanır?

Std :: string'i QString'e dönüştür

Qt - Mutlak widget'ı ve imleç konumunu belirleme

Düğmelere kısayol tuşları atama - Qt C++

Qt ile yeni bir dosya oluşturma/yazma

Konsoldan öldürüldüğünde PyQt uygulamamı bırakmamın doğru yolu nedir?

Qt: Tek örnek uygulama koruması için en iyi yöntem

opencv cv :: Mat qimage dönüştürmek

Bir argümana bir argümana geçmek

QMAKE: QMAKESPEC ayarlanmadı

Bir metin dosyasını satır satır Qt ile oku

Neden std :: vector yerine QVector (Qt) kullanıyorsunuz?

QPushButton nasıl devre dışı bırakılır

Qt: Sinyaller ve slotlar Hata: untable tanımlanmamış

QT/C++ - Ana Pencere UI'ye farklı bir sınıftan erişme

Qt Widget'ı pencere boyutuyla büyütmek nasıl?

NMAKE: ölümcül hata U1077: dönüş kodu '0xc0000135'

Derleme sırasında QVision Widget Hatası

Qt kullanarak web uygulaması oluşturmak mümkün mü?

Özel widget için Qt Stil Sayfası

QSqlDatabase ve QSqlQuery öğesinin doğru yolu nedir?

Qt programından çıkmak için doğru yol?

Bir dize içindeki boşlukları kaldırma

C++/Qt tabanlı projeler için sunucu/sürekli entegrasyon önerisi oluşturun

Uygulamamda Google Maps’i Qt olarak nasıl ekleyebilirim?

İçin bir QMap üzerinden yineleme

'cl' iç veya dış komut olarak tanınmadı,

QML'deki bir GridView veya ListView'dan hazır bir temsilci

Hata: x86_64 mimarisi için sembol bulunamadı, collect2: ld 1 çıkış durumu döndürdü

QML Listview seçili öğeye tıkla

Qt Creator ile Cmake Kullanımı

QTCreator içinde mingw kullanarak çoklu çekirdeklerde nasıl derlenir

Bir alıcı örneği olmadan statik bir yuvaya bir sinyal bağlamak mümkün mü?

Qt, QueuedConnection kullanarak iki sinyali birbirine bağlar

Qt Creator'da CDB nasıl yapılandırılır?

QTcpSocket durumu her zaman bağlı, hatta ethernet kablosunun fişini çekerek

Pencerenin Başlığı Qt olarak nasıl değiştirilir?

Linux'tan Windows hedefine çapraz derleme için Qt'yi nasıl yapılandırabilirim?

QSlider fare doğrudan atlama

Qt c ++ toplam 'std :: stringstream ss' eksik tipte ve tanımlanamıyor

QString Bölme

Qt Olmayan Temel Sınıflar

Qt GUI'yi ayrı bir işleve girmeden önce öncemeye zorlama

Qlabel genişliğini ayarla

Evet / Hayır, QMessageBox kullanarak mesaj kutusu

QLineEdit'i yalnızca sayıları kabul edecek şekilde ayarla

Yeni satır eklemeden QPlainTextEdit'e metin ekleme ve altta kaydırma nasıl yapılır?

Qt cinsinden yerel IP adresini al

Qt5'li pencerelerde HWND'yi edinin (WID'den)

Qt qrc kaynak dosyası - simge yüklenemiyor

Çözülmemiş harici semboller - Qt oluşturan

Qt Acemi QPainter ve QRect

QByteArray to QString

Çözümlenmemiş dış simge "public: sanal yapı QMetaObject const * __thiscall

Qt Oluşturan: QtGui hata dahil

Pencere gösterildikten sonra nasıl çağırılır?

Qt Oluşturan oluşturmak için ayarlanmış bir derleyici gerekiyor. Bir derleyiciyi kit seçeneklerinde yapılandırma

Bir dizindeki tüm dosyaları sil

Qt'da Geçiş Anahtarı

Qt sinyalleri (QueuedConnection ve DirectConnection)

Bir dosya adının uzantısını Qt olarak kaldırma

QTcpSocket ürününden readyRead () sinyallerinin kaçırmadığından nasıl emin olunur?