web-gelistirme-sc.com

Bir tamsayıyı Ruby içindeki onaltılık bir dizgeye dönüştürme

Ruby içindeki bir tamsayıyı onaltılı eşdeğerine dönüştürmenin yerleşik bir yolu var mı?

String#to_i 'nin tersi gibi bir şey:

_"0A".to_i(16) #=>10
_

Belki de:

_"0A".hex #=>10
_

Nasıl kendime gideceğimi biliyorum, ama yerleşik bir Ruby işlevini kullanmak muhtemelen daha verimlidir.

202
Matt Haughton

to_s 10'dan başka bir taban verebilirsiniz:

_10.to_s(16)  #=> "a"
_
313
Jean

% / sprintf kullanmaya ne dersiniz:

_i = 20
"%x" % i  #=> "14"
_
86
flxkid

Özetlemek:

p 10.to_s(16) #=> "a"
p "%x" % 10 #=> "a"
p "%02X" % 10 #=> "0A"
p sprintf("%02X", 10) #=> "0A"
p "#%02X%02X%02X" % [255, 0, 10] #=> "#FF000A"
70
Lri

İşte başka bir yaklaşım:

sprintf("%02x", 10).upcase

sprintf buradaki belgelere bakın: http://www.Ruby-doc.org/core/classes/Kernel.html#method-i-sprintf

13
Ultrasaurus

Negatif sayıların nasıl biçimlendirileceğini tercih etmeniz durumunda:

p "%x" % -1   #=> "..f"
p -1.to_s(16) #=> "-1"
3
tool maker