web-gelistirme-sc.com

Programlı olarak bir eylem kümesi yürütme (Kurallar modülü)

Bazı eylem kümelerini tanımlamak için Kurallar kullanıcı arabirimini kullanmak istiyorum, ancak bu eylemleri özel bir modülden programlı olarak yürütmek istiyorum.

Eylem kod ile yürütmek ve gerekli bağımsız değişkenleri (bu durumda sadece bir düğüm) geçmek nasıl.

Teşekkürler!

22
valderama

Bir kural bileşeni olarak ayarladıysanız rules_invoke_component , alternatif olarak rules_invoke_event .

Her ikisi de, önce bir ad/kimlik iletmeniz ve argümanların geri kalanının geçirilmesi bakımından benzerdir, yani

 rules_invoke_component('name', $node);

özel bileşen kuralınızda birkaç parametre varsa bunları tek tek geçirin ve örnek olarak virgülle ayırın

rules_invoke_component('rules_save_search_send_activation_sms',  'paramval1', 'paramval2', ....);

bunu nasıl yapmanız gerektiğidir. Bu yine kuralın/bileşenin nasıl tanımlandığına ve yapılandırıldığına bağlıdır.

25
googletorp