web-gelistirme-sc.com

Bir Seçenek [String] içinde bir String nasıl ayarlanır?

Dize türündeki bir seçeneği Option [String] türündeki bir alanda etkilemeye çalışırken aşağıdaki hatayı alıyorum:

type mismatch; found : String required: Option[String]

myValue:String değerini myField:Option[String] alanına nasıl etkileyebilirim?

44
i.am.michiel

Ayrıca, null'u None'ye ve null olmayanı Some'ye çevirecek Option(myValue) işlevini de kullanabilirsiniz.

66
Channing Walton

Herhangi bir nesneyi, böyle bir Option dosyasına sarabilirsiniz:

val opt = Some("foo")
14
Kim Stebel

Nesnenizi bazı sınıflara sarabilirsiniz

val myField = Some(myValue)

Ya da bir şeye sahip değilseniz, geçmek 

None

Onun adı Seçenek deseni

http://www.codecommit.com/blog/scala/the-option-pattern

4
FUD

Boş dizgiyi Yok'a dönüştürmek istiyorsanız daha evrensel bir çözüm: Option(str).filter(_.nonEmpty)

0