web-gelistirme-sc.com

SQL Server Agent İşlerinin bir listesini alın

Bir e-tabloya eklemek için bunlardan oluşan geniş bir seçimim var ve elle geçmek istemiyorum. SQL Server Agent İşlerinin bir listesini oluşturmak için T-SQL komutları nedir?

56
alimack

Her sunucuda, msdb'deki sysjobs tablosunu sorgulayabilirsiniz. Örneğin:

SELECT job_id, [name] FROM msdb.dbo.sysjobs;
65
K. Brian Kelley
-- List of all the jobs currently running on server
SELECT
   job.job_id,
   notify_level_email,
   name,
   enabled,
   description,
   step_name,
   command,
   server,
   database_name
FROM
  msdb.dbo.sysjobs job
INNER JOIN 
  msdb.dbo.sysjobsteps steps    
ON
  job.job_id = steps.job_id
WHERE
  job.enabled = 1 -- remove this if you wish to return all jobs
19
Santosh Mahajan

İşte katkım - ayrıca kategori adını alır ve rapor sunucusu işlerini filtreler.

SELECT sysjobs.name 'Job Name',
    syscategories.name 'Category',
    CASE [description]
     WHEN 'No Description available.' THEN ''
     ELSE [description]
    END AS 'Description'
FROM  msdb.dbo.sysjobs
    INNER JOIN msdb.dbo.syscategories ON msdb.dbo.sysjobs.category_id = msdb.dbo.syscategories.category_id
WHERE  syscategories.name <> 'Report Server'
ORDER BY sysjobs.name 
5
Sam

Patronum aslında neyin peşinde olduğumu çözdü - bu bana peşinde olduğum listeyi verdi.

KULLANIM msdb Sysjobs'TEN SEÇ adı

2
alimack