web-gelistirme-sc.com

DateTime VarChar dönüştürmek nasıl

Sql Server 2005'te bir sorgu üzerinde çalışıyorum; burada DateTime değişkenindeki bir değeri yyyy-mm-dd biçiminde (zaman bölümü olmadan) varchar değişkenine dönüştürmem gerekiyor. Bunu nasıl yaparım?

271
Ali

Microsoft SQL Server ile:

--
-- Create test case
--
DECLARE @myDateTime DATETIME
SET @myDateTime = '2008-05-03'

--
-- Convert string
--
SELECT LEFT(CONVERT(VARCHAR, @myDateTime, 120), 10)
241
TonyOssa

İşte tüm stiller için bazı test noktaları.

DECLARE @now datetime
SET @now = GETDATE()
select convert(nvarchar(MAX), @now, 0) as output, 0 as style 
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 1), 1
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 2), 2
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 3), 3
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 4), 4
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 5), 5
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 6), 6
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 7), 7
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 8), 8
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 9), 9
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 10), 10
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 11), 11
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 12), 12
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 13), 13
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 14), 14
--15 to 19 not valid
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 20), 20
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 21), 21
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 22), 22
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 23), 23
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 24), 24
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 25), 25
--26 to 99 not valid
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 100), 100
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 101), 101
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 102), 102
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 103), 103
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 104), 104
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 105), 105
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 106), 106
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 107), 107
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 108), 108
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 109), 109
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 110), 110
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 111), 111
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 112), 112
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 113), 113
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 114), 114
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 120), 120
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 121), 121
--122 to 125 not valid
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 126), 126
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 127), 127
--128, 129 not valid
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 130), 130
union select convert(nvarchar(MAX), @now, 131), 131
--132 not valid
order BY style

İşte sonuç

output          style
Apr 28 2014 9:31AM     0
04/28/14           1
14.04.28           2
28/04/14           3
28.04.14           4
28-04-14           5
28 Apr 14          6
Apr 28, 14          7
09:31:28           8
Apr 28 2014 9:31:28:580AM  9
04-28-14           10
14/04/28           11
140428            12
28 Apr 2014 09:31:28:580   13
09:31:28:580         14
2014-04-28 09:31:28     20
2014-04-28 09:31:28.580   21
04/28/14 9:31:28 AM     22
2014-04-28          23
09:31:28           24
2014-04-28 09:31:28.580   25
Apr 28 2014 9:31AM     100
04/28/2014          101
2014.04.28          102
28/04/2014          103
28.04.2014          104
28-04-2014          105
28 Apr 2014         106
Apr 28, 2014         107
09:31:28           108
Apr 28 2014 9:31:28:580AM  109
04-28-2014          110
2014/04/28          111
20140428           112
28 Apr 2014 09:31:28:580   113
09:31:28:580         114
2014-04-28 09:31:28     120
2014-04-28 09:31:28.580   121
2014-04-28T09:31:28.580   126
2014-04-28T09:31:28.580   127
28 جمادى الثانية 1435 9:31:28:580AM  130
28/06/1435 9:31:28:580AM  131

Zamanı kısaltmak için nvarchar(max) işlevini kısaltın. Örneğin:

select convert(nvarchar(11), GETDATE(), 0)
union select convert(nvarchar(max), GETDATE(), 0)

çıktılar:

May 18 2018
May 18 2018 9:57AM
338
Colin

Takip etmeyi dene:

CONVERT(varchar(10), [MyDateTimecolumn], 20)

Tam tarih ve sadece tarih değil: 

CONVERT(varchar(23), [MyDateTimecolumn], 121)

Dönüştürme stilleri için bu sayfaya bakın:

http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
VEYA
SQL Server CONVERT () İşlev

179
Joel Coehoorn

SQL Server 2012'nin yeni bir işlevi var, FORMAT: http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ee634924.aspx

ve özel tarih saat biçimindeki dizeleri kullanabilirsiniz: http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ee634398.aspx

Bu sayfalar, SQL2008R2'de de bulunduğunu belirtir, ancak böyle olup olmadığını test etmek için bir elimde değil.

Örnek kullanım (Avustralya tarihi): 

FORMAT(VALUE,'dd/MM/yyyy h:mm:ss tt')
27
Zar Shardan

Cast veya Convert:

CAST için sözdizimi:

CAST ( expression AS data_type [ (length ) ])

CONVERT için sözdizimi:

CONVERT ( data_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )

http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx

Aslında belirli bir format istediğinden beri:

REPLACE(CONVERT(varchar(10), Date, 102), '.', '-')

DATEPART(DATEPART, VARIABLE) kullanabilirsiniz. Örneğin:

DECLARE @DAY INT 
DECLARE @MONTH INT
DECLARE @YEAR INT
DECLARE @DATE DATETIME
@DATE = GETDATE()
SELECT @DAY = DATEPART(DAY,@DATE)
SELECT @MONTH = DATEPART(MONTH,@DATE)
SELECT @YEAR = DATEPART(YEAR,@DATE)
8
FCKOE

- Bu size 'yyyy-aa-gg 00: 00: 00.000' formatında 0 olarak zaman verir.


SELECT CAST( CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 101) AS DATETIME) ; 
5
P's-SQL

Microsoft SQL Server ile:

CONVERT için Sözdizimi kullanın:

CONVERT ( data_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )

Örnek:

SELECT CONVERT(varchar,d.dateValue,1-9)

Stil için burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz: MSDN - Oyuncular ve Dönüştür (Transact-SQL) .

4
dmunozpa

Deneyin:

select replace(convert(varchar, getdate(), 111),'/','-');

ms sql ile ilgili ipuçları

2
Arek Bee

Takip etmeyi dene:

CONVERT(VARCHAR(10),GetDate(),102)

O zaman "." Yerine geçmeniz gerekir. ile "-".

Burada yardımcı olan bir site http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1145

2
Amy Patterson
declare @dt datetime

set @dt = getdate()

select convert(char(10),@dt,120) 

Belirli bir dize biçiminde istediğiniz gibi char(10) veri uzunluğunu sabitledim.

2
Andy Jones

Bu nasıl yaparım: CONVERT(NVARCHAR(10), DATE1, 103) )

1
IvanSnek

Tarihinizi birçok formatta dönüştürebilirsiniz, sözdizimi kullanımı basittir:

CONVERT('TheTypeYouWant', 'TheDateToConvert', 'TheCodeForFormating' * )
CONVERT(NVARCHAR(10), DATE_OF_DAY, 103) => 15/09/2016
 • Kod bir tamsayıdır, burada 3, yüzyıl olmadan üçüncü oluşumdur, asrın sadece kodu 103 olarak değiştirmesini istiyorsanız.

Senin durumunda, az önce nvarchar (10) ile dönüştürdüm ve sınırladım:

CONVERT(NVARCHAR(10), MY_DATE_TIME, 120) => 2016-09-15

Daha fazlası için: http://www.w3schools.com/sql/func_convert.asp

Başka bir çözüm (randevunuz bir Datetime ise) basit bir CAST:

CAST(MY_DATE_TIME as DATE) => 2016-09-15
1
Ema.H

Bu SQL'i deneyin:

select REPLACE(CONVERT(VARCHAR(24),GETDATE(),103),'/','_') + '_'+ 
    REPLACE(CONVERT(VARCHAR(24),GETDATE(),114),':','_')
1
Dilkhush

OP, datetime formatından bahsetti. Benim için zaman kısmı yoluna girer.
Biçimlenmeden önce zaman kısmını (bugüne dek yayın yaparak) kaldırmak biraz daha temiz.

convert( varchar(10), convert( date, @yourDate ) , 111 )
1
m42

SQL Server 2008+ için CONVERT ve FORMAT'ı birlikte kullanabilirsiniz.

Örneğin, Avrupa tarzı (örneğin Almanya) zaman damgası için:

CONVERT(VARCHAR, FORMAT(GETDATE(), 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss', 'de-DE'))
1
Peter Majko

Bir fonksiyon yaz

CREATE FUNCTION dbo.TO_SAP_DATETIME(@input datetime)
RETURNS VARCHAR(14)
AS BEGIN
  DECLARE @ret VARCHAR(14)
  SET @ret = COALESCE(SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(26), @input, 25),'-',''),' ',''),':',''),1,14),'00000000000000');
  RETURN @ret
END
0
Beyhan
DECLARE @DateTime DATETIME
SET @DateTime = '2018-11-23 10:03:23'
SELECT CONVERT(VARCHAR(100),@DateTime,121 )
0
Dilkhush

Hangi veritabanını söylemediniz, ancak burada mysql ile zaman damgasından bir tarih almanın kolay bir yolu var (ve varchar tipi dönüştürme otomatik olarak gerçekleşmeli):

mysql> select date(now());
+-------------+
| date(now()) |
+-------------+
| 2008-09-16 | 
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
0
Allan Wind

En kısa ve en basit yol:

DECLARE @now AS DATETIME = GETDATE()

SELECT CONVERT(VARCHAR, @now, 23)
0
Konstantin
CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 23)
0
Gabriel