web-gelistirme-sc.com

Taksonomi terim sayfasının () çıktısını çekirdek çekmeden yeniden yazın

Drupal 7 içinde, taxonomy.pages.inc, sınıflandırma başlığı çıktısının etrafına bir <div class="term-listing-heading"> Yerleştiren taxonomy_term_page() içerir.

Temamdaki taxonomy_term_page () çıktısını nasıl yeniden yazabilirim, böylece DIV'yi çekirdek hacklemeden kaldırabilirim?

taxonomy_term_page() için kullanılabilir bir tpl.php dosyası olmadığından, bu temayı daha kolay hale getireceğinden oldukça şaşırdım.

10
big_smile

Önişleme sayfasıyla böyle bir şey yapabilirsiniz:

function themename_preprocess_page(&$vars) {
 if (arg(0) == 'taxonomy' && arg(1) == 'term' && is_numeric(arg(2))) {
  unset($vars['page']['content']['system_main']['term_heading']['#prefix']);
  unset($vars['page']['content']['system_main']['term_heading']['#suffix']);
 }
}

temanızın template.php

İnanıyorum system_main, site kurulumunuza bağlı olarak başka bir şey olarak adlandırılabilir.

11
googletorp

Bir menü geri çağrısı olduğundan, o sayfa için çağrılan menü geri aramasını değiştirmek için bir modüle hook_menu_alter () uygulayabilirsiniz.

function mymodule_menu_alter(&$items) {
 if (!empty($items['taxonomy/term/%taxonomy_term'])) {
  $items['taxonomy/term/%taxonomy_term']['page callback'] = 'mymodule_term_page';
 }
}

function mymodule_term_page($term) {
 // Build breadcrumb based on the hierarchy of the term.
 $current = (object) array(
  'tid' => $term->tid,
 );
 $breadcrumb = array();

 while ($parents = taxonomy_get_parents($current->tid)) {
  $current = array_shift($parents);
  $breadcrumb[] = l($current->name, 'taxonomy/term/' . $current->tid);
 }
 $breadcrumb[] = l(t('Home'), NULL);
 $breadcrumb = array_reverse($breadcrumb);
 drupal_set_breadcrumb($breadcrumb);
 drupal_add_feed('taxonomy/term/' . $term->tid . '/feed', 'RSS - ' . $term->name);

 $build = array();

 $build['term_heading'] = array(
  'term' => taxonomy_term_view($term, 'full'),
 );

 if ($nids = taxonomy_select_nodes($term->tid, TRUE, variable_get('default_nodes_main', 10))) {
  $nodes = node_load_multiple($nids);
  $build += node_view_multiple($nodes);
  $build['pager'] = array(
   '#theme' => 'pager', 
   '#weight' => 5,
  );
 }
 else {
  $build['no_content'] = array(
   '#prefix' => '<p>', 
   '#markup' => t('There is currently no content classified with this term.'), 
   '#suffix' => '</p>',
  );
 }
 return $build;
}
6
kiamlaluno

Önceki örnek gibi, orijinal işlevi toptan kopyalamak yerine bir sarmalayıcıda taxonomy_term_page'in getirilerini değiştirmek daha temiz ve gelecekteki bir kanıt olabilir:

function mymodule_menu_alter(&$items) {
 if (!empty($items['taxonomy/term/%taxonomy_term'])) {
  $items['taxonomy/term/%taxonomy_term']['page callback'] = '_custom_taxonomy_term_page';
 }
}

function _custom_taxonomy_term_page ( $term ) {

  $build = taxonomy_term_page( $term );

  // Make customizations then return
  unset( $build['term_heading']['#prefix'] ); 
  unset( $build['term_heading']['#suffix'] );

  return $build;
}
2
Pete B