web-gelistirme-sc.com

terminology

Bağımlılık enjeksiyonu nedir?

Bir çerçeve ile kütüphane arasındaki fark nedir?

Bir yöntem ile işlev arasındaki fark nedir?

Bir argüman ve bir parametre arasındaki fark nedir?

Anlambilim ve sözdizimi aynı mıdır?

Bir nesnenin abone olup olmadığı ne anlama gelir?

Proxy sunucusu ve ters proxy sunucusu arasındaki fark

Güvenli yazı nedir?

Sahte, alaycı ve inatçılık arasındaki fark nedir?

'Maymun Yama' tam olarak Ruby'de ne anlama geliyor?

Kullanıcı Arabirimi Terminolojisi: Logon vs Login

Polimorfizm - Sadece İki Cümlede Tanımlayın

Kelimenin tam anlamı nedir?

İşlevsel, Beyanname ve Zorunlu Programlama

UTF-8 ve Unicode arasındaki fark nedir?

Bir "işlev" ve "prosedür" arasındaki fark nedir?

Serileştirme ve Marshaling arasındaki fark nedir?

API ve Web Hizmeti

"CPU'ya bağlı" ve "I / O'ya bağlı" terimleri ne anlama gelir?

Uygulama sunucusu ve web sunucusu arasındaki fark nedir?

Anti-patern nedir?

Ne sharding ve neden önemlidir?

(Fonksiyonel) reaktif programlama nedir?

CSS'de "kaskad" ın anlamı nedir?

Boşluk, C, C ++ ve C # için ne anlama geliyor?

JavaBean ve POJO arasındaki fark nedir?

Bir tanım ile beyan arasındaki fark nedir?

Simülatör veya Emulator? Fark ne?

DTO, VO, POJO, JavaBeans arasındaki fark?

Neden her ikisi de "yığın" olarak adlandırılan iki farklı kavram var?

"POSIX" in anlamı nedir?

"Parameter" vs "Bağımsız Değişken"

Bir Soyut Sözdizimi Ağacı ve Bir Beton Sözdizimi Ağacı arasındaki fark nedir?

JSONP nedir ve neden oluşturuldu?

Bir Shim nedir?

Statik / Dinamik vs Güçlü / Zayıf

Baytları megabaytlara dönüştürme

Ağaç derinliği ile yükseklik arasındaki fark nedir?

Java'da null nedir?

Bir şey "yinelemek" veya "fazla yinelemek" mi?

JavaScript'in kapatılması için pratik kullanım nedir?

"Downstream" ve "upstream" un tanımı

Framework vs. Toolkit ve Kütüphane

Parametre ve argüman arasındaki fark

Java derleyicisi/tercüman

paletli vs kazıyıcı

Değişmeyen döngü nedir?

Plain Old Java Object (POJO) terimi tam olarak ne anlama geliyor?

BASE terminolojisinin açıklaması

"Sınıf" ve "nesne" kelimelerini onları kullanmayan birine tanımlamanın en iyi yolu nedir?

Kaba taneli vs ince taneli

"Çalışma zamanı" nedir?

Kazan plakası kodu nedir?

Derleyici, linker, yükleyici nedir?

Görev ve iş parçacığı arasındaki fark nedir?

Monolitik ve mikro çekirdek arasındaki fark nedir?

"Asenkron olay" tanımını anlamak kolay mı?

X86 düzeneğindeki yazmaçlarda kullanılan Push / pop komutlarının işlevi nedir?

Python sınıflarında kullanılan 'cls' değişkeni nedir?

Java'daki veri türleri ve değişmezler arasındaki fark nedir?

Mutable nesneler ile değişmez nesneler arasındaki fark

SQL ile bir deyim ve bir sorgu arasındaki fark

Sinir ağları eğitimi alırken Epoch vs yineleme

Birim, fonksiyonel, kabul ve entegrasyon testleri arasındaki fark nedir?

Veri madenciliğinde sınıflandırma ve kümeleme arasındaki fark?

Ne & lt; ve & gt; dayanmak mı?

Stateless vs Stateful - Bazı somut bilgiler kullanabilirim

Arasındaki fark nedir REST ve HTTP protokolleri?

Maymun yama nedir?

Çekirdek alanıyla kullanıcı alanı arasındaki fark nedir?

Notlandırma ve dinamik programlama arasındaki fark nedir?

Önbellekleme ve Notlandırma arasındaki fark nedir?

Bir şim ile polyfill arasındaki fark nedir?

Skaler ve ilkel veri türü - aynı şey mi?

Anahtar, süper anahtar, minimal süper anahtar, aday anahtar ve birincil anahtar arasındaki farklar

Git'te "porselen" terimi ne anlama geliyor?

Word ile bayt arasındaki fark nedir?

Bir web sitesi ile bir web uygulaması arasındaki fark nedir?

Framework vs Kütüphane vs _ arasındaki fark IDE vs API vs SDK vs Toolkits?

HTML etiketleri ve öğeler arasındaki fark nedir?

Geri aramaları düz ingilizce olarak nasıl açıklayabilirim? Bir işlevi diğer bir işlevden çağırmaktan ne kadar farklıdırlar?

Cloud, Grid ve Cluster arasındaki fark nedir?

Java'daki Vatansız Nesne Nedir?

Bir web servis uç noktası nedir?

Yineleyici, yinelenebilir ve yinelemenin tam olarak nedir?

Birinci Sınıf Fonksiyon ve Yüksek Mertebeden Fonksiyon arasında herhangi bir fark

ADT Nedir? (Özet Veri Türü)

Bit Maskeleme Nedir?

Nelerdir REST kaynaklar?

Tire ile ayrılmış durumun adı nedir?

"Opt" ("opt" dizinindeki gibi) ne anlama geliyor? Kısaltma mı?

Başarısız güvenli ve başarısız hızlı yineleyiciler nedir Java

Bir web API'si ile bir web servisi arasındaki fark nedir?

Sistem testi ve uçtan uca test arasındaki fark

Soyutlama programlamada ne anlama geliyor?

Docker'da, bir kapsayıcı ile görüntü arasındaki fark nedir?

Bir değişkeni başlat, tanımla, bildir

Alt yordam, ortak yordam, işlev ve iş parçacığı arasındaki fark?

"Kazıma" vs. "Hurdaya Çıkarma": Bir fark var mı?

As.tibble (), as_data_frame () ve tbl_df () arasındaki fark nedir?