web-gelistirme-sc.com

WordPress tarafından oluşturulan kendi barındırma sitemi nasıl beyaz etiketlerim?

Bu cevabın bir cevabında kodunu gördüm sorusuna , temmuzdaki WordPress.org 'un tanıtım geri bağlantısını nasıl kaldıracağım. Bunu tememin CSS'sine ekledim ancak değişiklik yok.

Bir şey görmedim mi? Cehaletim için özür dilerim.

Kullandığım kod:

#site-generator {
display: none; }

Pencere araçlarını gösterge panelinden nasıl çıkarabilir ve yeni özelleştirilmiş pencere araçları ekleyebilirsin? Tarih ve saati gönderilerden gizleme imkanı var mı?

Güncelleme : 'wordpress' terimini başlık çubuğunda görüntülenmekten kaldırabilir miyim?

6
user391

Yeni bir wordpress blogu kurarken her zaman kullandığım kod:

ÖZEL ADMIN AYAK METİN

// CUSTOMIZE ADMIN FOOTER TEXT
  function custom_admin_footer() {
  echo '<a href="http://www.netconstructor.com/">Website Design by NetConstructor, Inc.</a>';
  }
  add_filter('admin_footer_text', 'custom_admin_footer');

HEAD YEMLERİNDEN BİLGİ BİLGİSİNİ ÇIKARIN

// REMOVE VERSION INFO FROM THE HEAD OF FEEDS
  function complete_version_removal() { return ''; }
  add_filter('the_generator', 'complete_version_removal');

KAMU WEB SİTESİ SAYFASI'NIN BAŞKENTİNDEN HAZIRLANIN

// REMOVE JUNK FROM THE HEADER OF PUBLIC WEBSITE PAGES
  remove_action('wp_head', 'rsd_link');
  remove_action('wp_head', 'wp_generator');
  remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
  remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
  remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
  remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);
  remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
  remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);

SYSADMIN HARİCİ TÜM KULLANICILAR İÇİN İŞLETME GÜNCELLEME BİLDİRİMİNİ ÇIKARIN

// REMOVE THE WORDPRESS UPDATE NOTIFICATION FOR ALL USERS EXCEPT SYSADMIN
  global $user_login;
  get_currentuserinfo();
  if ($user_login !== "sysadmin") {
  add_action( 'init', create_function( '$a', "remove_action( 'init', 'wp_version_check' );" ), 2 );
  add_filter( 'pre_option_update_core', create_function( '$a', "return null;" ) );
  }

ÖZEL ADMIN LOGOSU:

// CUSTOM ADMIN LOGIN HEADER LOGO
  function my_custom_login_logo() {
  echo '<style type="text/css"> h1 a { background-image:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/excitesteps-login-logo.png) !important; } </style>';
  }
  add_action('login_head', 'my_custom_login_logo');// CUSTOM ADMIN LOGIC HEADER LOGO
  add_action('admin_head', 'my_custom_logo');
  function my_custom_logo() {
  echo '<style type="text/css">#header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/excitesteps-icon.gif) !important; }</style>';
  }// CUSTOM ADMIN LOGIN HEADER LINK & ALT TEXT
  function change_wp_login_url() {
  echo bloginfo('url');
  }
  function change_wp_login_title() {
  echo get_option('blogname');
  }
  add_filter('login_headerurl', 'change_wp_login_url');
  add_filter('login_headertitle', 'change_wp_login_title');
10

"site-generator", Twentyten'deki varsayılan tema olan Powered by WordPress bağlantısına atanan div kimliğidir. Diğer pek çok tema, altbilgide bir WordPress bağlantısı da içerir ancak Twentyten ile aynı div kimliğini atayamaz.

Bağlantıya atanan div kimliğini veya sınıfını bulmak için temanızın altbilgisinde tarayıcınızdan kaynağı görüntüleyebilir ve sayfanın en altına gidebilirsiniz. WordPress.org bağlantısını bulduğunuzda, bağı saran <div> etiketini arayın ve kendisine atanan kimliği veya sınıfı not alın.

Retromania Temasından Örnek:

<div class="copy">&copy; Theme Preview 2009 | Created by <a href="http://www.jayhafling.com/">Jay Hafling</a>.</div>

          <div class="copy_support">Powered by <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a></div>

Bu örnekte, "copy_support" sınıfı powered by linke atanmıştır, böylece onu kaldırmak için css'inize eşlik edersiniz:

.copy_support {
display:none;
}

Bir sınıf ve bir kimlik olmadığı için, . yerine # seçicisini kullanırsınız.

1
Chris_O

CSS ile yaparken, uygulamaya çalıştığınız kuralın öğeye uygulanıp uygulanmadığını görmek için firebug kullandığınızdan emin olun. Daha özel bir kural, aynı derecede özel ancak daha sonra tanımlanmış bir kural veya özel kuralınıza göre geçersiz kılan bir satır içi kural olabilir.

1
Mild Fuzz