web-gelistirme-sc.com

dize alt dize içeriyorsa twig

Çalışmasını sağlayamadığım için biraz kukla hissediyorum.

Bir dize dalımda alt dize içerip içermediğini kontrol etmeye çalışıyorum.

{% set url = url('<current>') %}
{{ url }}

{% if 'my-delivery' in url %}
    //print something
{% endif %}

URL, if ifadesinin dışında yazdırılır, ancak if ifadesini girmez ve url, 'dağıtımım' içerir.

Neden işe yaramadığı hakkında bir fikrin var mı?

6
Ismini

twig fonksiyon url() twig filtre |render bir biçimlendirme nesnesi alırsınız ve bunu yeniden oluşturduğunuzda, bir alt dize içerip içermediğini kontrol edebileceğiniz bir dize alırsınız:

{% set url = url('<current>') %}
{% if 'test' in url|render|render %}
  <p>url contains "test"</p>
{% endif %}
15
4k4

url(), 4x4'ün dediği gibi bir dizi döndürür. Değişken için bir for döngüsü yaparsanız bunu görebilirsiniz.

path(), ancak işleminizi yapabileceğiniz bir dize döndürüyor gibi görünüyor. Ancak ana bilgisayar adını içermez.

2
BWagner