web-gelistirme-sc.com

Linux sıcaklığını CPU sıcaklığını nasıl izleyebilirim?

Linux kullanarak CPU sıcaklığını nasıl izler ve görüntülerim?

132
chris

Diğerlerinin de belirttiği gibi, lm-sensor paketine ihtiyacınız var. Paketi kurmanın yanı sıra, yüklenmesi gereken çekirdek modüllerini tanımlamak için sensörleri-tespit komutunu çalıştırmanız gerektiğini de söylemeliyim.

Bunu yapmadıysanız, bunu bir kez el ile çalıştırın ve bilgisayarınızda herhangi bir sensör tespit edip etmediğini kontrol edin.

$ Sudo sensors-detect 
# sensors-detect revision 5249 (2008-05-11 22:56:25 +0200)

This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.

We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no): 
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel 82801G ICH7

We will now try to load each adapter module in turn.
Module `i2c-i801' already loaded.
If you have undetectable or unsupported I2C/SMBus adapters, you can have
them scanned by manually loading the modules before running this script.

We are now going to do the I2C/SMBus adapter probings. Some chips may
be double detected; we choose the one with the highest confidence
value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address,
you can specify that address to remain unprobed.

Next adapter: SMBus I801 adapter at 10c0 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): 
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...           No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...           No
Probing for `SPD EEPROM'...                 Yes
  (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                No
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...           No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...           No
Probing for `SPD EEPROM'...                 Yes
  (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                No

Some chips are also accessible through the ISA I/O ports. We have to
write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though.
Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots!
Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): 
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...    No
Probing for `National Semiconductor LM78-J' at 0x290...   No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...    No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...          No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...          No
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...           No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...           No

Some Super I/O chips may also contain sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): 
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor'...          No
Trying family `SMSC'...                   Yes
Found unknown chip with ID 0x2803
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor'...          No
Trying family `SMSC'...                   No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...            No
Trying family `ITE'...                   No

Some south bridges, CPUs or memory controllers may also contain
embedded sensors. Do you want to scan for them? (YES/no): 
Silicon Integrated Systems SIS5595...            No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...             No
VIA VT8231 Integrated Sensors...              No
AMD K8 thermal sensors...                  No
AMD K10 thermal sensors...                 No
Intel Core family thermal sensor...             Success!
  (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...             No

Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue: 

Driver `coretemp' (should be inserted):
 Detects correctly:
 * Chip `Intel Core family thermal sensor' (confidence: 9)

I will now generate the commands needed to load the required modules.
Just press ENTER to continue: 

To load everything that is needed, add this to /etc/modules:

#----cut here----
# Chip drivers
coretemp
#----cut here----

Do you want to add these lines automatically? (yes/NO)

Şanslıysanız, dizüstü bilgisayarınız bir dizi sensörü destekleyecektir. Değilse, yine de CPU için temel bir sensör seti bulabilirsiniz:

$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:    +40.5°C (crit = +105.0°C)         

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:   +35.0°C (crit = +100.0°C)         

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 1:   +40.0°C (crit = +100.0°C)         
121
nagul

'Sensörler' (lm-sensörler) ve 'izle' (pkg props'tan) kullanarak, komut satırındaki sensör verilerini gerçek zamanlı olarak aşağıdakiler üzerinden izleyebilirsiniz:

watch -n 1 -d sensors

Bu, sensörleri her 1 saniyede bir gösterecek ve önceki saniyeden farkı vurgulayacaktır.

Every 1.0s: /usr/bin/sensors

...
temp1:    +55C (high =  +50C, hyst =  +45C)  sensor = thermistor  ALARM
temp2:   +35.0C (high =  +80C, hyst =  +75C)  sensor = thermistor
temp3:   +35.0C (high =  +80C, hyst =  +75C)  sensor = thermistor
76
johnnyB

lm-sensörler

Lm-sensor, Linux için bir donanım sağlığı izleme paketidir. Sıcaklık, voltaj ve fan hızı sensörlerinden gelen bilgilere erişmenizi sağlar. En yeni sistemlerle çalışır. Bu paket, lm sensörlerinden veri kurmanıza ve okumanıza yardımcı olacak programlar içerir.

Yüklemek için kullanın:

# Sudo apt-get install lm-sensors sensors-applet

Kullanmak :

# sensors-detect
...
# sensors
V1.5:   +2.467 V (min = +1.42 V, max = +1.58 V)  ALARM
VCore:   +1.479 V (min = +1.48 V, max = +1.63 V)  ALARM
V3.3:   +3.373 V (min = +3.13 V, max = +3.47 V)
V5:    +5.000 V (min = +4.74 V, max = +5.26 V)
V12:   +11.734 V (min = +11.38 V, max = +12.62 V)
CPU_Fan:  2299 RPM (min = 4000 RPM)           ALARM
fan2:     0 RPM (min =  0 RPM)
fan3:   1057 RPM (min =  0 RPM)
fan4:     0 RPM (min =  0 RPM)
CPU:   +41.50°C (low =  +10°C, high =  +50°C)
Board:  +35.25°C (low =  +10°C, high =  +35°C)
Remote:  +35.50°C (low =  +10°C, high =  +35°C)   ALARM
CPU_PWM:  144
Fan2_PWM: 112
Fan3_PWM: 112
vid:   +1.550 V (VRM Version 9.0)

veya uygulamayı görev çubuğunuza ekleyin.

enter image description here


Ayrıca computertemp uygulamasını da deneyebilirsiniz.

Ubuntu Paketi

Anasayfa

Computer Temperature Monitor, bilgisayar CPU'nuzun sıcaklığını ve ekrandaki diskleri gösteren GNOME masaüstü için küçük bir uygulama.

Ayrıca sıcaklıkları bir dosyaya kaydetmenizi sağlar. Bir sıcaklığa ulaşıldığında sizi uyarması için alarmları ayarlayabilirsiniz. Farklı sensörleri izlemek için panele birkaç monitör eklenebilir. CPU Frekansı Gnome uygulaması gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır, böylece panelde birbirleriyle eşleşirler.

Yüklemek için kullanın:

Sudo apt-get install computertemp

ve görev çubuğunuza ekleyin

enter image description here

22
lyarwood

Fedora / Red Hat Linux çalıştıran bir Dell sunucum (Poweredge R420) var. Lm_sensors'ı yükledim, ancak sensors bana çekirdek sürücülerinin yüklenmediğini söyleyen bir mesaj verdi. Hangi sensöre ihtiyacım olduğunu bulmak için sensörler algılamayı kullandım ve IPMI'ye ihtiyacım olduğu ortaya çıktı.

Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:

Driver `ipmisensors':
 * ISA bus, address 0xca8
  Chip `IPMI BMC KCS' (confidence: 8)

Warning: the required module ipmisensors is not currently installed
on your system. If it is built into the kernel then it's OK.
Otherwise, check http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices for
driver availability.

Sayfayı kontrol ettim, bu ipmitool kullanmamı tavsiye etti. Yükledim ama yine de işe yaramadı:

$ ipmitool sensor
Could not open device at /dev/ipmi0 or /dev/ipmi/0 or /dev/ipmidev/0: No such file or directory
Get Device ID command failed
Unable to open SDR for reading

Biraz daha araştırmadan sonra bu sayfaya rastladım: http://osdir.com/ml/hardware.ipmitool.devel/2008-02/msg00012.html

Komut dosyası ipmimod.sh benim için kullanıma hazır:

#!/bin/bash

#IPMI kernel module installer for Redhat-style machines
#[email protected]

#07/26/06 - use absolute paths for modprobe
#05/01/06 - orig version

/sbin/modprobe ipmi_devintf

maj=`cat /proc/devices | awk '/ipmidev/{print $1}'`
echo $maj
if [ -c /dev/ipmi0 ]
then
  rm -f /dev/ipmi0
  /bin/mknod /dev/ipmi0 c $maj 0
else
  /bin/mknod /dev/ipmi0 c $maj 0
fi

IPMI_DRIVERS="ipmi_si ipmi_si_drv ipmi_kcs_drv"
for driver in $IPMI_DRIVERS; do
 find /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/char/ipmi | grep $driver > /dev/null
 RETURN_VALUE=$?
 if [ $RETURN_VALUE -eq 0 ] ; then
  #Here are specific memory locations for Supermicro AOC-type IPMI cards
  /sbin/modprobe $driver type=kcs ports=0xca8 regspacings=4
  break
 fi
done

Bunu çalıştırdıktan sonra nihayet CPU sıcaklığını görebiliyorum:

$ ipmitool sensor | grep Temp
Inlet Temp    | 24.000   | degrees C | ok  | na    | -7.000  | 3.000   | 42.000  | 47.000  | na
Temp       | na     | degrees C | na  | na    | 3.000   | 8.000   | 77.000  | 83.000  | na
Temp       | na     | degrees C | na  | na    | 3.000   | 8.000   | 77.000  | 83.000  | na

Umarım bu, Dell sunucularına sahip olanların sıcaklıkları almakta zorluk çekmesine yardımcı olur.

9
msb

Linux, sıcaklık bilgisi sensörlerine erişmenizi sağlar. RH6.2x64 ile çalışır.

Bu sürücü lm-sensörlerini kullanarak okuma desteği içerir:

tip

modprobe coretemp
sensors
6

Sıcaklığı izlemek için gui ile başka bir yazılım keşfettim. Yazılımın adı: Psensor: https://wpitchoune.net/psensor/

Ve internetten makaleye bakın: https://www.tecmint.com/psensor-monitors-hardware-tem temperature-in-linux/

Ubuntu/Mint'e kurmak için bu komutu terminalinizde çalıştırın:

Sudo apt install psensor

Uygulamayı çalıştırmak için, sadece şunu çalıştırın:

Sudo psensor

Teşekkürler.

3
Wellington1993

ACPI

Bahsetmeye değer bir şey acpi komutu,

acpi -t  # or -V for all

-t | --thermal : termal bilgileri göster

apt-cache show acpi adresinden:

Açıklama-tr: ACPI aygıtlarıyla ilgili bilgileri görüntüler Pil ve termal bilgi dahil olmak üzere ACPI sistemlerinde "eski" apm komutunun işlevselliğini çoğaltmaya çalışır.
ACPI askıya almayı desteklemez, yalnızca ACPI cihazları hakkında bilgi görüntüler.

Ana Sayfa: http://sourceforge.net/projects/acpiclient

Ubuntu benzeri bir sisteme kurabilirsiniz

Sudo apt-get install acpi

Not: sıcaklığı watch -n 1 -d acpi -V ile izleyebilir veya çıktısını (veya sensors bir) bir komut dosyasıyla (date komutu ile veya olmadan) ayrıştırmaya başlayabilir, renkler ekleyerek çıktıyı bir dosyaya kaydedebilirsiniz ...

while [[ 1 ]] ; do acpi -t | awk '{printf ("%2.2f ",$4)}'; date; sleep 1 ; done

2
Hastur

Ekran koruyucunuzda göstermek için komut satırını conky bir dosyaya geri döndürebilirsiniz. Hala bir uzay yeme aparatı daha az şişirilmiş.

Sudo apt-get install conky

Ardından hayallerinizdeki .conkyrc dosyasını/home / user klasöründe oluşturun ve başlangıçta başlatılan uygulamalarınıza ekleyin.

IMP: Conky veya premade .conkyrc, Ubuntu ve ubuntu-fr forumları konuları, Lifehacker ve Nice conky kurulumları hakkında daha fazla bilgi edinin.

1
zillion