web-gelistirme-sc.com

Kullanıcıların şifrelerini Drupal 6 ila Drupal 7) nasıl taşıyabilirim?

Kullanıcıları bir Drupal 6 bir Drupal 7 sitesine) taşımak için çalışıyorum. Benim sorunum MD5 karma bir (kullanılan) D7 tarafından).
Herhangi bir fikrin var mı?

20
João Guilherme

Md5 parolasını karma olarak güncellemek için ser_hash_password () kullanmam ve bir 'U' işlem yapmam gerekiyordu. İşte onu çalıştırmak için kullandığım komut dosyası.

<?php
    require_once DRUPAL_ROOT . '/' . variable_get('password_inc', 'includes/password.inc');
    $res = db_query('select * from drupal.users');

    if($res) {
        foreach ($res as $result) {
            $hashed_pass = user_hash_password($result->pass, 11);
            if ($hashed_pass) {
             $hashed_pass = 'U' . $hashed_pass;
             db_update('users')->fields(array('pass' => $hashed_pass))->condition('uid', $result->uid)->execute();
            }
        }
    }

Sonra koştum

drush scr <name_of_the_script_file>

Ve işe yaradı.

11
João Guilherme

Bunun ÇOK basit bir cevabı var:

<?php
 $this->destination = new MigrateDestinationUser(array('md5_passwords' => TRUE));
 ...
 $this->addFieldMapping('pass', 'source_password');
?>

Referans: Kullanıcı şifrelerini koruma

7
sea26.2

Birinin kullanıcıları PHP 6 ila Drupal 7) arasında taşımak için bağımsız bir Drupal komut dosyasına ihtiyacı varsa, işte burada:

 <?php
  /*
  Standalone PHP script to migrate users from Drupal 6 to Drupal 7 programatically.
  Date: 9-4-2012
  */

  // set HTTP_Host or drupal will refuse to bootstrap
  $_SERVER['HTTP_Host'] = 'example.org';
  $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';


  //root of Drupal 7 site
  $DRUPAL7_ROOT="/var/www/ace";
  define('DRUPAL_ROOT',$DRUPAL7_ROOT);
  chdir($DRUPAL7_ROOT);
  require_once "./includes/bootstrap.inc";
  drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
  require_once "./includes/password.inc";

  //connect to Drupal 6 database
  //syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
  $db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
  if(mysqli_connect_errno()) {
    echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
    exit;
  }

  //get users from Drupal 6 database
  $query="select * from users";
  $result=$db->query($query);
  //count number of users
  $num_results=$result->num_rows;
  for($i=0;$i<$num_results;$i++){

    //fetch each row/user
    $row=$result->fetch_assoc();

    //migrate only active users
    if($row['status']==1){

      //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
      $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

      //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
      if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
        $account = new stdClass;
        $account->is_new = TRUE;
        $account->name = $row['name'];
        $account->pass = $hashed_pass;
        $account->mail = $row['mail'];
        $account->init = $row['mail'];
        $account->status = TRUE;
        $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
        $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
        //create user in Drupal 7 site 
        user_save($account);
        //print message
        echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
      }
    }

  }
  ?>
5

Eh, eğer yükseltme şifrelerinizi Tamam çıkıyor. Sanırım bunu nasıl yaptıklarını görmek için yükseltme koduna bakabilirsiniz.

Ancak, yalnızca kullanıcıları taşıyorsanız, muhtemelen en olası yaklaşım herkese bir kerelik giriş bağlantıları göndermek ve şifrelerini sıfırlamalarını sağlamak olacaktır.

2
rfay

Bu D7 sitesinde devel/php den koştum, ben sadece gerekli bulundu:

require_once "./includes/password.inc";

//connect to Drupal 6 database
//syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
$db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
if(mysqli_connect_errno()) {
  echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
  exit;
}

//get users from Drupal 6 database
$query="select * from users";
$result=$db->query($query);
//count number of users
$num_results=$result->num_rows;
for($i=0;$i<$num_results;$i++){

  //fetch each row/user
  $row=$result->fetch_assoc();

  //migrate only active users
  if($row['status']==1){

    //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
    $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

    //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
    if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
      $account = new stdClass;
      $account->is_new = TRUE;
      $account->name = $row['name'];
      $account->pass = $hashed_pass;
      $account->mail = $row['mail'];
      $account->init = $row['mail'];
      $account->status = TRUE;
      $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
      $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
      //create user in Drupal 7 site 
      user_save($account);
      //print message
      echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
    }
  }

}

Her iki site de aynı web sunucusundaydı.

0
mchaplin