web-gelistirme-sc.com

Tüm ortam değişkenlerini komut satırından mı listele?

TÜM ortam değişkenlerini Windows Komut İstemi'nden listelemenin mümkün olup olmadığını bilmek istiyorum.

PowerShell'in gci env: (veya ls env: veya dir env:) ile eşdeğer bir şey.

805
Nicola Cossu

Sadece yap:

SET

SET prefix işlevini, prefix ile başlayan isimleri olan tüm değişkenleri görmek için de yapabilirsiniz.

Örneğin, ortam değişkenlerinden sadece derbydb okumak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

set derby 

... ve aşağıdakileri alacaksınız:

DERBY_HOME=c:\Users\amro-a\Desktop\db-derby-10.10.1.1-bin\db-derby-10.10.1.1-bin
1206
Jon

Jon'un doğru cevabı var, fakat biraz sözdizimsel şekerle biraz daha detaylandırmak için ..

SET | more

değişkenleri tüm parti yerine bir seferde bir sayfada görmenizi sağlar veya

SET > output.txt

çıktıyı not defterinde ya da her neyse açabileceğiniz output.txt dosyasına gönderir ...

146
Fetchez la vache

Powershell'deki tüm ortam değişkenlerini listelemek için:

Get-ChildItem Env:

Kaynak: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff730964.aspx

79
user52028778

Basitçe set 'den cmd komutunu çalıştırın.

Ortam değişkenlerini görüntüler, ayarlar veya kaldırır. Parametresiz kullanıldığında, geçerli ortam ayarlarını gösterir.

74
Grant Thomas

SET komutunun tüm çevresel değişkenleri gerçekten yazdırmadığını söyleyebilirim. Örneğin, CD, DATE, TIME gibi değişkenleri ekleyebiliriz ancak bunlar SET çıktısında listelenmez.

Örneğin toplu yazma için kullanılabilecek değişkenlerin tam listesini almak ilginç olurdu.

14
Ievgen

Cmd içinde SET kullanabilirsiniz

Geçerli değişkeni göstermek için, sadece SET yeterlidir

'PATH' gibi belirli bir değişkeni göstermek için SET PATH kullanın.

Yardım için, set /? yazın.

12
Boyce Field

Ayarladığınız ortam değişkenini görmek istiyorsanız, yeni bir komut penceresi açmanız gerekir. "Setx değişkenleriyle ayarlanan değişkenler, mevcut komut penceresinde değil, yalnızca gelecekteki komut pencerelerinde bulunur." ( https://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc755104(v=ws.11).aspx#BKMK_examples )

4
captain puget

kayıt defterinde arama yapmak için zaman kaybetmeyin

"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Oturum Yöneticisi\Ortam"

daha az döner sonra komut ayar

4
Paweł Piwowar

Diğer iş parçacıklarında da belirtildiği gibi, tüm ortam değişkenlerini listelemek veya kullanmak için set öğesini kullanabilirsiniz.

Değere sahip belirli bir değişken elde etmek için set [environment_varible].

Değişken alanından kaldırmak için set [environment_varible]= kullanılabilir.

4
Abhishek Gurjar