web-gelistirme-sc.com

Windows, bir dosyayı özel bir karaktere yeniden adlandırmaya zorlama?

Windows'un çalamadığı bir şarkım var çünkü dosya adında bir soru işareti var.

"Where Have All the Cowboys Gone?.ogg" // as an example

Bu yüzden yeniden adlandırmaya çalışıyorum ve Windows Explorer'da mı yoksa Komut İstemi'nden mi denediğimden şikayet ediyor.

Hata kopyalamaya, yeniden adlandırmaya veya taşımaya çalışırken alıyorum:

Dosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi hatalı

Bu durumda yeniden adlandırmayı zorlamak için bir Windows yolu var mı?

Güncelleştirme

Bu soruya dikkat edeceğim, ancak 13 cevap ve birçok denemeden sonra (3. parti çözümler dışında) Windows bunu yapamıyor (ya da en azından pencerelerim kısa isim yapmıyor). Bu yüzden zaten Linux kullanmanın asıl çözümüm olan cevabı kabul ediyorum. Windows'un bir şekilde bununla ilgilendiğini görmek güzel olurdu, bu yüzden sadece bu cevabı kabul ettiğim için durmayın, soru hala geçerli!

84
codeLes

Bir linux live-cd alın ve bunu kullanın.

42
salmonmoose

Adının kısa dosya adı sürümünü kullanmayı denediniz mi? Örneğin

ren whereh~1.ogg where.ogg

Geçerli klasördeki ilk birkaç harften başlayan tek dosyaysa, adın ilk 6 harfini (boşlukları yok sayarak) ve ardından bir tilde (~) sonra bir 1 tuşunu kullanın.

29
GAThrawn
 1. Windows 7'de: cmd.exe'yi Yönetici Modu'nda çalıştırın.
 2. dosyaların bulunduğu dizine cd.
 3. run: chkdsk/V/f [Kötü dosyalarım, işletim sistemi sürücüsünden başka bir sürücüdeydi, bu nedenle bu programı kaldırabilirdi. Eğer işletim sistemi sürücüsü ise başlangıçta bu aşamayı yapmak zorunda kalabilir.]
 4. Bekleyin (Yeniden başlatılması gerekebilir).

Göreceğiniz gibi sonuç chkdsk aslında benim için dosyaları sildim. Yani, dosyaları saklamak istiyorsanız ne yapacağımı bilmiyorum, ama bu dosyalardan kesinlikle kurtulacak.

Sonuçlar/Cmd Günlüğü:

E:\islag\Music\llb>dir
 Volume in drive E is FreeAgent Drive
 Volume Serial Number is 5038-892A

 Directory of E:\islag\Music\llb

02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     .
02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     ..
04/04/2010 02:19 PM     4,014,099 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file2
4ever.com.mp3
04/04/2010 02:18 PM     3,125,942 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - ww
w.file24ever.com.mp3
        2 File(s)   7,140,041 bytes
        2 Dir(s) 87,743,991,808 bytes free

E:\islag\Music\llb>chkdsk /V
The type of the file system is NTFS.
Volume label is FreeAgent Drive.

WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.

CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
 231424 file records processed.
File verification completed.
 34 large file records processed.
 0 bad file records processed.
 0 EA records processed.
 0 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
18 percent complete. (29338 of 245164 index entries processed)
An invalid filename 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file24ever.com.mp3 (3196
6) was found in directory 31962.
All filenames for File 31966 are invalid.
Minor file name errors were detected in file 31966.
An invalid filename 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - www.file24ever.com.mp
3 (31973) was found in directory 31962.
All filenames for File 31973 are invalid.
Minor file name errors were detected in file 31973.
73 percent complete. (233817 of 245164 index entries processed)
Index entry 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file24ever.com.mp3 in index $I30
 of file 31962 is incorrect.
Index entry 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - www.file24ever.com.mp3 in ind
ex $I30 of file 31962 is incorrect.
 245164 index entries processed.
Index verification completed.

Errors found. CHKDSK cannot continue in read-only mode.

E:\islag\Music\llb>dir
 Volume in drive E is FreeAgent Drive
 Volume Serial Number is 5038-892A

 Directory of E:\islag\Music\llb

02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     .
02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     ..
04/04/2010 02:19 PM     4,014,099 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file2
4ever.com.mp3
04/04/2010 02:18 PM     3,125,942 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - ww
w.file24ever.com.mp3
        2 File(s)   7,140,041 bytes
        2 Dir(s) 87,743,991,808 bytes free

E:\islag\Music\llb>chkdsk /V /f
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.

Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Chkdsk may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N) y
Volume dismounted. All opened handles to this volume are now invalid.
Volume label is FreeAgent Drive.

CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
 231424 file records processed.
File verification completed.
 32 large file records processed.
 0 bad file records processed.
 0 EA records processed.
 0 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
18 percent complete. (29339 of 245164 index entries processed)
Deleted invalid filename 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file24ever.com.mp3
(31966) in directory 31962.
File 31966 has been orphaned since all its filenames were invalid
Windows will recover the file in the Orphan recovery phase.
Correcting minor file name errors in file 31966.
Deleted invalid filename 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - www.file24ever.c
om.mp3 (31973) in directory 31962.
File 31973 has been orphaned since all its filenames were invalid
Windows will recover the file in the Orphan recovery phase.
Correcting minor file name errors in file 31973.
73 percent complete. (233642 of 245164 index entries processed)
Deleting index entry 01 Los Lonely Boys - Se?orita - www.file24ever.com.mp3 in i
ndex $I30 of file 31962.
Deleting index entry 12 Los Lonely Boys - La Contestaci?n - www.file24ever.com.m
p3 in index $I30 of file 31962.
 245164 index entries processed.
Index verification completed.
CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory.
 2 unindexed files scanned.
CHKDSK is recovering remaining unindexed files.
 2 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
 231424 file SDs/SIDs processed.
Cleaning up 41 unused index entries from index $SII of file 9.
Cleaning up 41 unused index entries from index $SDH of file 9.
Cleaning up 41 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
 6871 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
 1116928 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
Windows has made corrections to the file system.

 244196000 KB total disk space.
 158175168 KB in 30003 files.
   22820 KB in 6873 indexes.
     0 KB in bad sectors.
  306168 KB in use by the system.
   65536 KB occupied by the log file.
 85691844 KB available on disk.

   4096 bytes in each allocation unit.
 61049000 total allocation units on disk.
 21422961 allocation units available on disk.

E:\islag\Music\llb>dir
 Volume in drive E is FreeAgent Drive
 Volume Serial Number is 5038-892A

 Directory of E:\islag\Music\llb

02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     .
02/02/2011 12:18 PM  <DIR>     ..
        0 File(s)       0 bytes
        2 Dir(s) 87,743,979,520 bytes free

E:\islag\Music\llb>
24
Aubrey Island

İnatçı dosyayı silmemin yolu 7Zip'i açmak, dosyayı bulmak ve dosyayı 7Zip üzerinden yeniden adlandırmaktı. Mine, dosyanın sonunda bir boşluğu olan bir şarkıydı.

11
anon

chkdsk, bazen geçersiz dosya adlarını düzeltir. Tüm dosya adları geçersiz olduğundan ve ardından kaybolan bir dosyayı kurtardığından, dosyayı kaldırmayla ilgili bir mesaj alacaksınız. Daha sonra dosyayı C:\found.000\file0000.chk içinde bulabilirsiniz. Bu, sorunlu dosyaları kaldırmanın etkili bir yoludur, ancak saklamak istiyorsanız en iyi yol değildir.

11
gohop

UNC yolunu belirlemeyi deneyin (bkz. Dosyaların, Yolların ve Ad Alanlarının Adlandırılması ). Bu her türlü kısıtlamanın üstesinden gelir. \\?\ sözdizimini kullanarak yaparsınız.

Örneğin, dosyanız masaüstünüzdeyse (ve Windows sürücünüz C :) ise,

copy "\\?\C:\Users\codeLes\Desktop\Where Have All the Cowboys Gone?.ogg" "\\?\C:\Users\codeLes\Desktop\Where Have All the Cowboys Gone.ogg"

Not: Bu sözdizimiyle ilgili yolları kullanamazsınız; tam yolu belirtmeniz gerekir. Ve ren komutuyla çalışmaz, ancak copy ve move ile çalışır.

11
Joshua

Recuva kullanın. Öncelikle silinen dosyaları kurtarmaya yöneliktir, ancak silinmeyen dosyaları taramasına dahil etme seçeneği de vardır.

Recuva'yı başlattıktan sonra sihirbazı reddedin ve doğru diski seçin. Ardından Seçenekler'e gidin, "silinmemiş dosyaları tara" seçeneğini bulun ve kontrol edin ve taramayı başlatın. Bir süre sonra, diskteki tüm dosyaları gösterecektir (silinmiş olsun veya olmasın). Dosyalarınızı geçersiz adlarla bulun (adlar görünümde zaten sabittir), onları seçin, sağ tıklayın ve bir yere kaydedin ("recover").

 enter image description here

Daha yeni yaptım (Windows XP'de).

7
Jan Lachnitt

Microsoft aracı DISKEDIT.EXE doğrudan ham disk verilerini okumak ve yazmak için düşük düzeyli bir araçtır. Bu dosyanın dizin girişini içeren kümeyi yükleyebilmeli ve sadece '?' karakter masum bir şey ve diske geri yazın.

Anladığım kadarıyla Microsoft diskedit aracının (yalnızca FAT hacimleri için olan aynı ada sahip Norton Utilities aracı değil) en son Windows 2000 SP4'te görüldü. Ancak, içinde bulunabilecek bir bağlantı var burada .

Doğru kümeyi bulmak için, NTFS için DiskExplorer deneme sürümünü indirebilirsiniz.

Bu hatalı dosyayı içeren sürücüyü açmak için Dosya-> Sürücü ... ile başlarsınız. Dizin görünümü elde etmek için Goto-> Root Directory'yi seçin. MFT # linklerini kullanarak bozuk dosyanızı içeren dizine gidin. Oraya vardığınızda, pencerenin tepesinde şöyle bir şey olacak, "MFT # x12345 DIR: 'dirname', ... blah blah blah ... kümede başlar x9302AE , ... blah blah filan"

Şimdi Microsoft diskedit'e geç. Önce Dosya-> Aç ... 'ı yapın ve Birim Adı C: belirtin (eğer dosya C: sürücünüzdeyse). Birim Dosyası Adı'nı boş bırakın. Bu başlangıç ​​küme numarasını alın ve Oku-> NTFS Kümeleri ...-> Başlangıç ​​Kümesi (altıgen bir sayı olarak girin) altında diskedit'e girin.

Şimdi kötü dosya adına gitmek için ok tuşlarını kullanın. Unicode'da, yani "W.h.e.r.e. ..H.a.v.e .A.l.l.. .H.e .C.o.w.b.o.y.s .G.o.n.e. İmlecinizi kötü "3F" karakterinin üzerine getirin ve 5F ('_') gibi güvenli bir şey yazın. Diske geri yazmak için Write-> It'i seçin.

Vurulacak başka bir nokta var (birinin veya ikisinin de gerekli olup olmadığından emin değilsiniz). Şimdi, DiskExplorer'a geri döndüğünüzde, bozuk dosya için Mft # 'ya tıklayın. Sol tarafta "yapı" yazan bir ağaçlı bir ekran göreceksiniz. Ağaçta "Öznitelikler" üzerine tıklayın. Size biri 30 dolar ... $ FILE_NAME gibi bir özellik olacak bir özellik listesi gösterecektir. Yani, 30 $ dosya adına sahip. Yapılar ağacındaki $ 30 düğümü altındaki Gövde düğümüne tıklayın. Hex- olarak Görüntüle-> menüsünü seçin. Birkaç satır sonra, dosya adını tekrar görmelisiniz W.h.e.r.e. .H.a.v.e ... vb. Ekranın sol tarafında, hangi disk sektörüne baktığınızı gösteren Sektör sütununu göreceksiniz.

Diskete geri döndüm. Read-> Sectors ... yapın ve DiskExplorer'dan sektör numarasını girin. Daha önce olduğu gibi, aşağı kaydırın ve "3F" karakterini yukarıda yaptığınız karakterle değiştirin. Diske yazmak için Write-> It'i seçin.

Tüm bunları yaptım ve araçlar bana karakteri değiştirdiğimi söylüyor, ancak Explorer bunu yapmıyor. Dizin bir yere önbelleğe alınmalı. Yeniden başlatmanın ardından değişiklik görünür hale gelir.

5
user14068

Ken Rename tool gibi bir üçüncü taraf aracı kullanmayı deneyin:

Screenshot of Ken Rename

veya Master'ı Yeniden Adlandır .

enter image description here

İşte dosya yeniden adlandırma araçlarının bir listesi .

Onları kendim test ederdim, ancak Windows Vista 64-bit kullanıyorum; dosya kullanımı farklı olabilir.

Bu araçlar başarısız olursa, Windows PowerShell a shot'ı vermek isteyebilirsiniz. Bkz. Dosyaları Yeniden Adlandırma / Windows PowerShell Blog .

5
braveterry

Cygwin'i kurduysanız, dosyaya bakabilmelidir. Şu anda bu sorunu yaşadım ve bir bash Kabuğunda Cygwin'den rm kullanmak, Explorer dahil olmak üzere hiçbir Windows uygulaması ve UNC filespec'i CMD.exe ile kullanmaya çalışmak da dahil olmak üzere, dosyayı silebildi.

Dosyayı saklamak istemeniz durumunda, mv'nin bunu yapacağını hayal ediyorum.

Bir barebones Cygwin kurulumu sadece birkaç dakika sürüyor ve her zaman yine de etrafta kalıyorum çünkü çok iyi araçlar var. Canlı bir CD kullanarak Linux'u başlatmaktan daha kolaydır.

4
ConceptJunkie
 • 1 dosyadan fazlaysa, basit bir ada sahip yeni bir dizin oluşturun, örneğin a.
 • Her seferinde tek bir dosyayı bu dizine taşıyın.
 • cmd.exe içinde yeni dizine gidin ve aşağıdakini yazın:

  ren *.ogg 1.ogg  
  

  Bu basitlik içindir. Ardından, 1.ogg - Where Have All the Cowboys Gone.ogg gibi, istediğiniz şekilde XP olarak yeniden adlandırabilirsiniz. ogg sadece bir örnekti, uzantı herhangi bir şey olabilir.

4
Rangel

Doğru adda bir dosyaya taşımayı denediniz mi?

move "Where Have All the Cowboys Gone?.mp3" "Where Have All the Cowboys Gone.mp3"
4
Tom Kidd

Söz konusu birimin FAT32 veya NTFS olduğunu varsayarak chkdsk çalıştırmayı deneyin. Bu, 'bozulmuş' dizin girişlerini temizlemelidir, bu (? Bu durumda)? Önyükleme birimi ise, yeniden başlatmak için yeniden başlatmanız gerekebilir.

3
Michael Kohne

Bu çalışması gerekir (en azından benim için yaptım):

dir /X *cowboys*

Bu komut buna benzer bir şekilde çıktı verir:

08/11/2011 15:21  <DIR>     WH5E97~1   Where Have All the Cowboys Gone
?.ogg

Bu WH5E97~1, aradığınız şey!
(Plazma bildirimi: bu kod tamamen icat edildi, ancak bulacağınıza benzer olmalıdır)

Bunu bilmek basit

rename WH5E97~1 "Where Have All the Cowboys Gone.ogg"

hile yapmalı.

Umarım yardımcı olur.

3
unwiredbrain

denedin mi:

type "Where*.ogg" > "Where.ogg"

çalışabilir.

2
Atmocreations

Çoğu Microsoft iç komutları Explorer.exe varlığı ile kontrol edilir.

Görev Yöneticinizi açın ve mevcut aktif işlemlerin listesini inceleyin. Aralarında Explorer.exe bulacaksınız. Sağ tıklayın ve sonlandırın/stop/close Explorer.exe. Görev Yöneticisi'ni henüz kapatmayın. Şimdi, ikincil bir dosya yöneticisi kullanarak rahatsız edici dosyaya gidin ve joker karakterleri silmeyi veya yeniden adlandırmayı deneyin. Muhtemelen başarılı olacak.

Şimdi, Görev Yöneticisi penceresine dönün ve Uygulamalar'ın üst satırına sağ tıklayın, ardından Yeni Görev diyerek alt düğmeyi seçin. Explorer.exe girin. Explorer tekrar ortaya çıkıyor ve rahatsız edici dosya artık orada değil.

1
Chief Suspect

Deneyin cygwin dosyayı yeniden adlandırmak için:

komut şöyle olacaktır: mv filename?.ogg filename.ogg

1
Keck

Hareket halindeyken joker karakterini deneyin -

move "Where Have All the Cowboys Gone*.mp3" "Where.mp3"

Joker karakterle eşleşen tek bir dosya olduğu sürece muhtemelen en iyi bahis budur.

1
Michael Kohne

WinRAR'a sahipseniz, WinRAR'a paketleyin, WinRAR'da yeniden adlandırın, açın.

Veya bir VBScript ile deneyebilir, bir sonraki betiği alabilir ve .vbs extension dosyasıyla kaydedebilirsiniz.

Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso.MoveFile "Where Have All the Cowboys Gone?.ogg", "Where.ogg"

yeni bir klasöre sürükleyip bırakın, bu klasöre sor komutunu girin ve yazın

ren *.* test.ogg
1
William Hilsum

WinRAR GUI, önce bir arşive paketlemeniz gerekmeden dosyaları yeniden adlandırmanıza izin verir. Windows 8.1'de çok uzun bir dosya adına test ettim. Bir cazibe gibi çalıştı.

1
KellyRavenholm

Ayrıca bir klasörde de benzer bir problem yaşadım. Klasör adı ".min" idi. normalde izin verilmez.

Yeniden Adlandırmaya İzin Verilmez (resim için tıklayınız)

Winrar kullanarak bunu çözebildim. Yaptığım şey

 • klasöre sağ tıklayın
 • 'Arşive ekle ...' seçeneğini seçin
 • yeni bir arşiv adı seçin (özel karakter içermeyen)
 • arşivleme seçeneklerinden 'Arşivlemeden sonra dosyaları sil' seçeneğini seçin
 • tamam'ı seçmek yerine

Arşive Ekle ... (resim için tıklayınız)

 • Daha sonra .rar dosyasını açtım
 • ve içindeki dosyayı yeniden adlandırdı

Bu, pencerelerin gerçekten .rar dosyasının içinde ne olduğunu kontrol etmediğinden izin verilir. Adı değiştirir değiştirmez dosyayı çıkartın ve işlemi tamamlayın.

Umarım bu yardımcı olur.

1

Boşluk içeren dosya adıyla ilgili bir sorunum var. Neighter Explorer ne de cmd.exe hareketi onu yeniden adlandırabilir (ya da silebilir).

Daha sonra FAR Manager (ConEmu'da far.exe) kullandım. 64-bit Windows 10'da çalışan bir konsol Norton Comander klonudur.

Bununla sondaki boşluğu kolayca görebildim ve değiştirebildim.

0
eckes

Tamam, benim için üçüncü taraf aracı isobuster from smart projects kişisel bir lisansla iyi çalıştı. Sadece klasörü/dosyaları bir windows ntfs sürücüsüne çıkartın ve tüm Windows olmayan karakterler iyi biçimlendirilmiş pencereler klasörüne ve dosya adlarına dönüştürülür. Ugh. :) Umarım yardımcı olur! Lubuntu sistemimi bir sonraki kullanışımda uyumsuz klasörleri sileceğim;) - Bütün bu millet!

0
hemmlj67

Alt klasörleri olan 2 iç içe geçmiş klasörle de benzer bir problem yaşadım. Bazı dosyaları yeniden adlandıramadım veya silemedim (birçok yoldan denedim). Sonunda çözümü buldum: Teracopy.

Kur, klasöre veya dosyaya sağ tıkla ve terakopi seç. Terazi açılacaktır, ardından delete veya rename öğesine tıklamanız yeterlidir. Yeniden adlandırır veya siler.

Bir denemek isteyebilirsiniz.

0
Serkan Polat

Bana yardım eden tek şey LockHunter'ı indirmekti

lockHunter içinden işlemleri sonlandırın, ardından klasörü yeniden adlandırdı, ancak LockHunter da klasörü yeniden adlandırma seçeneğine sahip.

0

Bu doğrudan bir cevap değil (Windows bir dosyayı nasıl yeniden adlandırabilirmiş gibi) ama bu benim için çalışıyor. Geçersiz dosyalar genellikle harici bir sürücüdedir, bu yüzden harici sürücüyü benim Android tabletime bağlarım. Bu, daha sonra Windows tarafından okunabilecek dosyayı yeniden adlandırmamı sağlıyor. Bu, özel karakterlerle ilgilenir, ancak benim karşılaştığım sorun, boşlukla başlayan veya biten veya 'ile' biten bir dosya adıdır.

FlexRenamer'in 3. parti araçlarından birini denedim ama bu hala yukarıdakilerle mücadele ediyor.

0
JohnnyBizzle

Aynı duruma çarptım.

Etrafta gezinen yerel bir çözüm olmadığını öğrendim.

... ve Shell olarak, JPSoft'un TCC'sini de kullanıyorum ki bu o lanetli dosyaları da kaldıramadı.

Ancak, Cedrick Collomb'un Unlocker'ın ( http://www.emptyloop.com/unlocker/ ) başa çıkabileceğini de öğrendim.

Ve kurulumumda vardı. Ayrıca, kesinlikle tavsiye ederim.

En azından bu çözüm Windows ortamından ayrılmayı içermiyor ...

Benzer bir durumla karşılaştım. Gönderilen çözümlerin hiçbiri benim için işe yaramadı ama sonunda kolay bir çözüm buldum:

 • Harici bir alete gerek yok
 • Herhangi bir programlama veya Shell kodlama dili hakkında bilgi yok

Dosyayı basitçe kopyaladım (evet, kopyalama benim için hala mümkündü) bir USB çubuğuna, oraya yeniden adlandırdım ve tekrar yerleştirdim! Bunun işe yaradığını neden açıklamasını başkalarına bırakıyorum.

0
David.

Önerilen Windows yardımcı programlarından hiçbirinin "?" ve bir dosya adındaki "*" karakterleri.

Sürücüyü bir Ahududu Pi'ye taktım ve dosya isimlerini değiştirdim.

0

Joker karakterler ile bu dizinde cmd.exe kullanın. Örneğin:

ren "Where Have All the *.ogg" "Where Have All the Cowboys Gone.ogg"
0
harrymc

7-Zip dosya yöneticisi (7-Zip.org), XP 'in yapamayacağı dosya ve dizinleri yeniden adlandırır. Sadece bir .tar dosyasını ayıklamak ve ekteki, yasadışı olarak adlandırılmış .chm dosyasını yeniden adlandırmak için kullandı. LiveCD'ye gerek yok.

Tschüss!

0
monsignormoney

Çoğu durumda bu cevap işe yaramaz .
Varsayılan M $ -fonts öğesinin göstermediği/gösteremediği sadece karakter olduklarında, soru işaretleri olarak gösterilen karakterlerin bulunduğu dosya adlarıyla kandırıldım.

Bu yayını silmeli miyim? Hala bazı insanlara yardım edebilir ...


Sekme tamamlamada yerleşik cmd.exe dosyasını kullanmayı deneyin.

 1. dir /x yardımcı olmaz (NTFS, kısa dosya adlarını desteklemeden oluşturuldu):

  dir
   Verzeichnis von C:\Temporal\_black
  05.10.2015 21:23  <DIR>     none\none     ? ?????????, ?????????
  
  dir /X
   Verzeichnis von C:\Temporal\_black
  05.10.2015 21:23  <DIR>            none\none     ? ?????????, ?????????
  
 2. / Copy'n 'yazarak ismini değiştirmeyi denemek işe yaramazsa:

  C:\Temporal\_black> ren "? ?????????, ?????????" bart
  Syntaxfehler.
  
 3. İşe yaraması için tab-tamamlama . Sadece cmd-Shell'deki sağ dizine gidin, ren yazın, tabulator-key 'ye basın ve' doğru 'adı görünene kadar vurmaya devam edin:

  C:\Temporal\_black>ren "? ?????????, ?????????"
  

  sonra gerisini yazın ve enter tuşuna basın:

  C:\Temporal\_black>ren "? ?????????, ?????????" bart
  

  Bununla ödüllendirileceksiniz:

  C:\Temporal\_black> dir
   Verzeichnis von C:\Temporal\_black
  05.10.2015 21:23  <DIR>     none\none     bart
  

Biraz sıkıcı ama şimdiye kadar bu her zaman benim için dosya ve dizinlerle çalıştı (Windows 7 ve 8).

Komik yan not: 2. ve 3. içindeki ren- komutları aynıdır, ancak tab-tamamlama kullanmadan çalışmayacaktır. Sekme tamamlama özelliğini kullanmış olsanız bile, ren ifadesinden sonraki adı düzenlediğiniz anda artık çalışmaz (örneğin, bir soru işaretini kaldırın ve ekleyin).

0
Limer

İndirdiğim dosyada da aynı sorunu yaşadım. Explorer’da veya komut satırında yeniden adlandıramadım veya taşıyamadım. Ancak, benim için işe yarayan Explorer'da silmek ve sonra geri dönüşüm kutusundan geri yüklemek oldu . Bu işlemin yalnızca geçersiz dosyalardan bazılarını "düzelttiğini" ve sonra normal bir dosya gibi işlem yapabileceğimi varsayabiliyorum.

0
Steve Smith

Böyle bir FLAC dosyasını Winamp'ın temel açık komutunu kullanarak, bu program Gezgini penceresini kullanarak düzelttim. Klasöre gittiğimde Explorer’dan farklı olarak yeniden adlandırma seçeneğim vardı.

0
Freelance

Maalesef geç kaldı, bir dosyayı nasıl kaldıracağınızdan emin değilim, ancak dizindeki tüm dosyaları alabilirsiniz. Sadece bir Boş klasör yaratın ve robocopy kullanarak o yeni boş klasörü, bozuk dosya içeren klasörün üstüne yansıtın. Bu temelde, orada olanın üstünde boş bir liste yansıtır.

mkdir Empty
robocopy Empty <badfiledir> /mir
0
JCollins