web-gelistirme-sc.com

Windows etki alanındaki kullanıcı hesabımın kuruluş birimini nasıl belirleyebilirim?

Etki alanında oturum açmışken OU'mu görüntülemenin bir yolu var mı (Active Directory tarayıcısı almıyorum)?

29
Luke

Hesabınızın, hesabınızın bulunduğu OU'yu içeren DistinguishedName özniteliğini görüntülemek için kullanabileceğiniz hızlı bir VBS betiği:

set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
set objUser = GetObject("LDAP://" & objSysInfo.UserName)
wscript.echo "DN: " & objUser.distinguishedName

EDIT: Komut dosyasının çalıştırıldığı bağlamın hesabının DN'sini göstereceğini söylemeliyim ...

14
squillman

gpresult/r | "OU" bul

yapacağım.

47
MathewC

Komut İstemi'nde,

whoami /fqdn
23
cychoi

Onu buldum

gpresult -v|more 

bunun için de çalışır.

6
JJJJNR

Kullanıcı: adfind -sc u:% kullanıcı adı% dn

Bilgisayar: adfind -sc c:% bilgisayaradı% dn

Adfind http://www.joeware.net/freetools/tools/adfind/index.htm adresinde bulunabilir

1
benPearce

Bir cmd penceresinde aşağıdakileri çalıştırabilirim

gpresult /r | find "OU"

Örnek çıktı:

USER SETTINGS
--------------
CN=Lastname\, Firstname,OU=Users,OU=Toronto,DC=site,DC=com

  Last time Group Policy was applied: 1/24/2019 at 4:04:04 PM
  Group Policy was applied from:   dc.site.com
  Group Policy slow link threshold:  500 kbps
  Domain Name:            SITE
  Domain Type:            Windows 2008 or later

Ayrıca, üyesi olduğunuz kullanıcı gruplarını da listeler:

The user is a part of the following security groups
---------------------------------------------------
  Domain Users
  Everyone
  BUILTIN\Administrators
  BUILTIN\Users
  Performance Log Users
  NT AUTHORITY\INTERACTIVE
  CONSOLE LOGON
  NT AUTHORITY\Authenticated Users
  This Organization
  LOCAL
  custom_security_linux_group
1
kevinf

Bir komutta/powershell İsteminde:

dsquery user -name <your-user-name>
0
thetoolman