web-gelistirme-sc.com

YEREL SİSTEM için proxy ayarlarını nasıl yapılandırabilirim?

Proxy Ayarlarını Kontrol Paneli aracılığıyla düzenlersem, ayarlar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable Ve ...\ProxyServer Klasörlerinde saklanır. Bu ayarlar elbette LOCAL SYSTEM Altında bir hizmet olarak çalıştırıldığında kullanılmaz.

Bu yüzden HKEY_USERS\S-1-5-18\... (Ve HKEY_USERS\.DEFAULT\... Ve sistemdeki diğer tüm kullanıcılar) altında ProxyEnable ve ProxyServer ayarını denedim, ancak bu çalışmıyor.

LOCAL SYSTEM Kullanıcısı için proxy ayarlarını nasıl ayarlarım?

22
Rasmus Faber

Kendim anladım:

Aslında Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\DefaultConnectionSettings kullanılır.

Bu kolayca değiştirilemediğinden, bir kullanıcının proxy ayarlarını değiştirebilir, kayıt defteri anahtarını dışa aktarabilir, dışa aktarılan dosyadaki yolu HKEY_USERS\S-1-5-18 ve yeniden içe aktarın.

21
Rasmus Faber

IE proxy ayarlarını WinHttp'e kopyalayın:

  • cmd öğesini yönetici olarak çalıştırın:

    • netsh winhttp show proxy

    • netsh winhttp import proxy source =ie

11
TomazZ

Başka bir yol, çok daha karışık da olsa, LOCAL SYSTEM olarak çalışan psexec komutunu açmak için kullanmak, sonra bu açık iexplore.exe'den ayarları uygun şekilde değiştirmek.

6
Rory

Reg "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"/v "ProxyEnable"/t REG_DWORD/d "0"/f

Reg "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"/v "ProxyServer"/t REG_SZ/d " http: //procycorp.bac: 80 "/ f

1
user319684

Herhangi bir WinHTTP çağrısı için proxy ayarlayan ProxyCFG.EXE kullanmayı denemek isteyebilirsiniz.

1

Aynı şey bu şekilde çok daha kolay yapılabilir.

& C:\windows\System32\bitsadmin.exe /Util /SetIEProxy LocalSystem Manual_proxy http://<proxyserver>:<proxy port> "<Any bypasses to be added>"
1
Alan Jebakumar