web-gelistirme-sc.com

WordPress Yöneticisinde Kategori, Etiket ve Özel Taksonomi Düzenleme Ekranına Alan Ekleme?

Soru "WordPress Yöneticisi'ndeki Kategori, Etiket ve Özel Taksonomi Düzenleme Ekranı'na bir veya daha fazla alanı nasıl eklerim?" Bu soru wp bilgisayar korsanları listesi 1 Ağustos 2010 ve bir çözüm önerdim daha sonra o gün. orijinal asker konuyu tekrar tartıştı bugün (21 Ağu) bu bana çözümü hatırlattı. Gelecekte bulabilmek için buraya kod içeren bir çözüm yollamaya karar verdim.

33
MikeSchinkel

Bunlar yardımıyla kategoriye yeni alan 'resim' (giriş tipi dosyası) ekledim

add_action('category_edit_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('category_edit_form', 'category_edit_form');
add_action('category_add_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('category_add_form','category_edit_form');


function category_edit_form() {
?>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery('#edittag').attr( "enctype", "multipart/form-data" ).attr( "encoding", "multipart/form-data" );
    });
</script>
<?php 
}

function category_edit_form_fields () {
?>
  <tr class="form-field">
      <th valign="top" scope="row">
        <label for="catpic"><?php _e('Picture of the category', ''); ?></label>
      </th>
      <td>
        <input type="file" id="catpic" name="catpic"/>
      </td>
    </tr>
    <?php 
  }

Herhangi bir taksonomiyi kullanmakta özgürsünüz, taksonomik isminize category yazınız

23
tpoxa

Ayrıca, bu alanı özel taksonomi formuna eklemek isterseniz, add_action işlevinde özel taksonomi adıyla yalnızca kategoriyi değiştirirsiniz.

Örnek:

add_action('{custom_taxonomy}_edit_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('{custom_taxonomy}_edit_form', 'category_edit_form');
add_action('{custom_taxonomy}_add_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('{custom_taxonomy}_add_form','category_edit_form');
9
Ted

Etiket formu alanına asmak isteyenler için, kanca biraz farklıdır.

add_tag_form_fields

beklediğiniz gibi tag_add_form_fields yerine

2
Dean_Wilson

Eklenen resim eklendi ve ekstra sigortalı olan özel taksonomiye sunulan resimden kaldırdım.

/**
 * Plugin class
 **/
if ( ! class_exists( 'CT_TAX_META' ) ) {

class CT_TAX_META {

 public function __construct() {
  //
 }

 /*
 * Initialize the class and start calling our hooks and filters
 * @since 1.0.0
 */
 public function init() {
  add_action( 'insurance_add_form_fields', array ( $this, 'add_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'created_insurance', array ( $this, 'save_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'insurance_edit_form_fields', array ( $this, 'update_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'edited_insurance', array ( $this, 'updated_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'admin_enqueue_scripts', array( $this, 'load_media' ) );
  add_action( 'admin_footer', array ( $this, 'add_script' ) );
 }

public function load_media() {
 wp_enqueue_media();
}

 /*
 * Add a form field in the new category page
 * @since 1.0.0
 */
 public function add_category_image ( $taxonomy ) { ?>
  <div class="form-field term-group">
   <label for="category-image-id"><?php _e('Image', 'hero-theme'); ?></label>
   <input type="hidden" id="category-image-id" name="category-image-id" class="custom_media_url" value="">
   <div id="category-image-wrapper"></div>
   <p>
    <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_button" id="ct_tax_media_button" name="ct_tax_media_button" value="<?php _e( 'Add Image', 'hero-theme' ); ?>" />
    <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_remove" id="ct_tax_media_remove" name="ct_tax_media_remove" value="<?php _e( 'Remove Image', 'hero-theme' ); ?>" />
  </p>
  </div>
 <?php
 }

 /*
 * Save the form field
 * @since 1.0.0
 */
 public function save_category_image ( $term_id, $tt_id ) {
  if( isset( $_POST['category-image-id'] ) && '' !== $_POST['category-image-id'] ){
   $image = $_POST['category-image-id'];
   add_term_meta( $term_id, 'category-image-id', $image, true );
  }
 }

 /*
 * Edit the form field
 * @since 1.0.0
 */
 public function update_category_image ( $term, $taxonomy ) { ?>
  <tr class="form-field term-group-wrap">
   <th scope="row">
    <label for="category-image-id"><?php _e( 'Image', 'hero-theme' ); ?></label>
   </th>
   <td>
    <?php $image_id = get_term_meta ( $term -> term_id, 'category-image-id', true ); ?>
    <input type="hidden" id="category-image-id" name="category-image-id" value="<?php echo $image_id; ?>">
    <div id="category-image-wrapper">
     <?php if ( $image_id ) { ?>
      <?php echo wp_get_attachment_image ( $image_id, 'thumbnail' ); ?>
     <?php } ?>
    </div>
    <p>
     <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_button" id="ct_tax_media_button" name="ct_tax_media_button" value="<?php _e( 'Add Image', 'hero-theme' ); ?>" />
     <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_remove" id="ct_tax_media_remove" name="ct_tax_media_remove" value="<?php _e( 'Remove Image', 'hero-theme' ); ?>" />
    </p>
   </td>
  </tr>
 <?php
 }

/*
 * Update the form field value
 * @since 1.0.0
 */
 public function updated_category_image ( $term_id, $tt_id ) {
  if( isset( $_POST['category-image-id'] ) && '' !== $_POST['category-image-id'] ){
   $image = $_POST['category-image-id'];
   update_term_meta ( $term_id, 'category-image-id', $image );
  } else {
   update_term_meta ( $term_id, 'category-image-id', '' );
  }
 }

/*
 * Add script
 * @since 1.0.0
 */
 public function add_script() { ?>
  <script>
   jQuery(document).ready( function($) {
    function ct_media_upload(button_class) {
     var _custom_media = true,
     _orig_send_attachment = wp.media.editor.send.attachment;
     $('body').on('click', button_class, function(e) {
      var button_id = '#'+$(this).attr('id');
      var send_attachment_bkp = wp.media.editor.send.attachment;
      var button = $(button_id);
      _custom_media = true;
      wp.media.editor.send.attachment = function(props, attachment){
       if ( _custom_media ) {
        $('#category-image-id').val(attachment.id);
        $('#category-image-wrapper').html('<img class="custom_media_image" src="" style="margin:0;padding:0;max-height:100px;float:none;" />');
        $('#category-image-wrapper .custom_media_image').attr('src',attachment.url).css('display','block');
       } else {
        return _orig_send_attachment.apply( button_id, [props, attachment] );
       }
      }
     wp.media.editor.open(button);
     return false;
    });
   }
   ct_media_upload('.ct_tax_media_button.button'); 
   $('body').on('click','.ct_tax_media_remove',function(){
    $('#category-image-id').val('');
    $('#category-image-wrapper').html('<img class="custom_media_image" src="" style="margin:0;padding:0;max-height:100px;float:none;" />');
   });
   // Thanks: http://stackoverflow.com/questions/15281995/wordpress-create-category-ajax-response
   $(document).ajaxComplete(function(event, xhr, settings) {
    var queryStringArr = settings.data.split('&');
    if( $.inArray('action=add-tag', queryStringArr) !== -1 ){
     var xml = xhr.responseXML;
     $response = $(xml).find('term_id').text();
     if($response!=""){
      // Clear the thumb image
      $('#category-image-wrapper').html('');
     }
    }
   });
  });
 </script>
 <?php }

 }

$CT_TAX_META = new CT_TAX_META();
$CT_TAX_META -> init();

}

Not: Bu alanı farklı bir taksonomiye eklemek isterseniz, ör. Özel bir gönderi türü için, referansı kategoriye göre kendi taksonominin sümüklü bir referansla değiştirmeniz gerekecektir. Örneğin, eğer bir tür taksonomisi yarattıysanız, bu işlevi

add_action( 'taxonomy_add_form_fields', array ( $this, 'add_category_image' ), 10, 2 ).

Taksonomik sümüklü böcek ismim sigortadır.

add_action ('insurance_add_form_fields', dizi ($ $, 'add_category_image'), 10, 2);

Bu kodu functions.php dosyanızda kullanın.

1
Vivekpathak

Bunu bir süre önce sorduğumun farkındayım, ancak WordPress biraz zamandan beri değişti, bu yüzden taksonomilere özel alanlar ekleme işlemini basitleştiren ve isteğe bağlı olarak her alan için terimler tablosuna sütun eklemenizi sağlayan küçük bir komut dosyası geliştirmeye karar verdim. Betik adı amarkal-taxonomy , ve Amarkal WordPress çerçevesinin bir parçası.

amarkal-taxonomy kullanmak, özel bir alan eklemek şunları kolaylaştırır:

// Add a text field to the 'category' taxonomy 'add' & 'edit' forms:
amarkal_taxonomy_add_field('category', 'cat_icon', array(
  'type'    => 'text',
  'label'    => 'Icon',
  'description' => 'The category\'s icon',
  'table'    => array(
    'show'   => true, // Add a column to the terms table
    'sortable' => true  // Make that column sortable
  )
));

// Then you can retrieve the data using:
$icon = get_term_meta( $term_id, 'cat_icon', true );
1
Yoav Kadosh

Category Meta PLugin kullanıyorum. Tüm özel taksonomiler, etiketler ve kategoriler üzerinde çalışır

0
Carpy

Kodunuzu kendi temalarinize eklemeniz gerekir. Php - ayrıca bu alanı özel taksonomi formuna eklemek isterseniz, kategoriyi add_action fonksiyonunda özel taksonomi adıyla değiştirmelisiniz. Örnek: add_action ('category_edit_form_fields', 'category_edit_form_fields'); add_action ('custom_taxonomy_name_form_fields', 'function_name_to_hook_on') olacak;

0
user3693